Informuojame, kad UAB „SDG Akademija“ nutraukia savo veiklą.
Prašome suinteresuotų asmenų kreiptis ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 dienos.
el. paštu akademija@sdg.lt
Vėliau jokios pretenzijos priimamos nebus.