ADR KURSAI VAIRUOTOJAMS

A1 – gali vežti supakuotus ir birius pavojingus krovinius suverstinai, išskyrus 1 (sprogstamos medžiagos ir gaminiai) ir 7 (radioaktyvios medžiagos) klasių. Būtina turėti bent B kategoriją. Negalės vežti cisternose.

A2 – gali vežti pavojingus krovinius cisternomis, išskyrus 1 ir 7 klasių. Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A2 kursuose.

A3 – gali vežti 1 (sprogstamos medžiagos ir gaminiai) klasės pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A3 kursuose.

A4 – gali vežti 7 klasės (radioaktyvios medžiagos) pavojingus krovinius (cisternose – tik turint A2 pažymėjimą). Būtinas A1 pažymėjimas, jei nesimoko A1 ir A4 kursuose.

Išklausę mokymo kursus vairuotojai pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu egzaminą laiko viename iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos regiono departamentų.

Vairuotojo ir saugos specialisto pažymėjimai galioja 5 metus

DARBO LAIKAS:

I-IV: 9:00 – 18:00

V: 9:00 – 16:00

EL. PAŠTAS: akademija@sdg.lt

Visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, turi būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo automobilių transporto saugos specialistas. Išankstinio profesinio pasirengimo, kvalifikacinių įgūdžių mokėjimų nereikalaujama.

kursas – visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M1 kursas – 1 klasės (sprogstamos medžiagos ir gaminiai pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M2 kursas – 2 klasės (dujos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M3 kursas – 3 (liepsnieji skysčiai), 4.1, 4.2, 4.3 (degios), 5.1, 5.2 (oksiduojančios), 6.1 (toksiškos), 6.2 (infekcinės) 8 (ėdžios) ir 9 (įvairios kitos, pvz. ličio akumuliatoriai, GMO, aplinkai pavojingos, paaukštintos temperatūros, išskiriančios liepniuosius garus arba dioksinus, medžiagos) klasių, pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M4 kursas – 7 klasės (radioaktyvios) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M5 kursas – pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223, 3475 (benzinas, dyzelinas, žibalas), ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863, vežimo saugai užtikrinti.

Išklausę mokymo kursus asmenys pavojingųjų krovinių vežimo specialistų egzaminą laiko viename iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos regiono departamentų.

Saugos specialisto pažymėjimai galioja 5 metus

Vilties g. 5, Alytus

  • kovo 28 d.

Kauno skg. 6 – 1, Marijampolė

  • kovo 21 d.

Populiariausi mūsų kursai

No products found
Skambinti dabar!